Bevers

Teamleider van de Bevers: Anoek Oolbekkink
Andere leiding: Ilona van der Worp, Linda Wolterink

De kinderen van 5 tot en met 7 jaar worden bij scouting ‘bevers’ genoemd. Bij de bevers ligt de nadruk op het spelen en leren in de natuur. Ze doen samen met andere kinderen leuke spelletjes in een veilige omgeving. Zo leren ze spelenderwijs samen te werken. Onze opkomsten zijn wisselend. We kijken wat de kinderen leuk vinden en daar passen wij ons op aan. Wij houden van buitenleven, buiten spelen, expressie, sport en spel, knippen en scheuren, bloemen en bomen, spelletjes, toneel, zingen, dansen, vuurtjes maken, verhalen voorlezen, koken, bakken.

De bevers spelen in het dorp Hotsjietonia. Daar is de hoofdpersoon het kind Stuiter. Stuiter speelt met vriendjes in het dorp Hotsjietonia. De andere spelfiguren zijn de inwoners van het dorp.

de kaart van Hotsjietonia